Vi ønsker nye støttemedlemmer velkommen!

Her kan du enkelt melde deg inn som støttemedlem og betale medlemskontingent som del av prosessen. 

Støttemedlemskap koster kr.50 pr. år. Støttemedlemmer har ikke stemmerett på årsmøte.

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.