Vognlisens

Slik søker du om vognlisens:

1) Fyll ut dette >>SØKNADSSKJEMA og lagre det lokalt på din maskin.

2) Legg inn opplysninger om deg og ditt lisensnummer på denne siden og trykk "Send inn".

3) I neste steg laster du opp ferdig utfylt søknadsskjema og 3 bilder

Lisenshaver
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.